Категоризација 4 ****
Локација Банско
Тип на сместување Хотел