ОПИС НА ХОТЕЛОТ

Категоризација 3 ***
Локација Пампорово
Тип на сместување Хотел