ОПИС НА ХОТЕЛОТ

Категоризација 4 ****
Локација Боровец
Тип на сместување Хотел